PRIVACY STATEMENT

Omdat wij als webshop – in verband met de verkoopovereenkomst en verzending van de aankoop – persoonsgegevens mogen vragen en verwerken, moeten we met ingang van 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrouwbaar en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens is enorm belangrijk.

In verband met deze wet moeten we aangeven waarom en hoe lang we de gegevens bewaren. Het gaat om algemene gegevens, uitsluitend nodig om de koopovereenkomst kunnen afsluiten, om de bezorging goed te regelen, de betaling te kunnen controleren en eventuele retourbetalingen te kunnen doen. In het kader van de belasting bewaren we de gegevens 5 jaar.

Je kunt de persoonsgegevens die we van je bewaren inzien en je mag vragen om ze aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (mail daarvoor info@marjoleinelisabeth.nl). De bestelgegevens kunnen niet worden verwijderd. De informatie die een klant aan ons verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor onze administratie en correspondentie met de klant en zal nooit zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij de gegevens van klanten verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE EN EMAILVERKEER

De webshop van Marjolein Elisabeth draait op software van WordPress en Woocommerce. Het zakelijke emailverkeer verloopt via Google. Persoonsgegevens die klanten ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stellen, worden met deze partijen gedeeld. Klantgegevens zijn in deze systemen beveiligd door een SSL-verbinding en een sterk wachtwoordbeleid.

Hosting en onderhoud van de webshop verloopt via Lamper Webdesign. Lamper Webdesign heeft enkel toegang tot de klantgegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Lamper Design heeft op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verklaard dat zij passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

NIEUWSBRIEVEN

Email-nieuwsbrieven versturen wij via Mailchimp. Iedereen die zich ingeschreven heeft en klanten mogen wij een nieuwsbrief sturen. Onderaan elke nieuwsbrief die is verzonden staat de mogelijkheid om uit te schrijven via de link ‘unsubschribe’. MailChimp gebruikt de namen en e-mailadressen van ons email-nieuwsbriefbestand nooit voor eigen doeleinden. Alle persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. We hebben daartoe een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

BETALINGSVERKEER

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow; zij verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens (bankrekeningnummer). Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

VERZENDING

Als een klant een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket in goede orde en tijdig te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de naam, adres en woonplaatsgegevens van onze klanten met deze partijen delen. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze partijen onderaannemers inschakelt, stellen zij de gegevens van onze klanten ook aan deze partijen ter beschikking.

EXTERNE VERKOOPKANALEN

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via externe online verkoopkanalen, zoals www.papita.nl. Als een klant via een dergelijke website een bestelling plaatst dan worden de bestel- en persoonsgegevens aan ons verstrekt die nodig zijn om de verzending af te ronden. Wij gebruiken deze gegevens enkel om de bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met de gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

COOKIES

Op onze site geplaatste cookies hebben uitsluitend tot doel de werking van de site en de afhandeling van de bestellingen te verbeteren. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Marjolein Elisabeth BV
Keizersdijk 85, 3291 CD Strijen
Telefoonnummer: 06-41259784
E-mailadres: info@marjoleinelisabeth.nl

Meer informatie? Raadpleeg de Algemene Voorwaarden.